top of page
Sebes Anna

​családmediátor, szociológus

székhely: Brüsszel

email: annasebes@skynet.be

telefon: 0032-2-332-1625

mobil: 0032-485-321-402

web: www.annasebes.com

Végzettség, szaktudás: szociológus, mediátor
Tevékenységi kör: családmediáció
Munka nyelve: magyar, francia, német, angol
Bemutatkozás: Egy családszociológiai kutatás eredményeként saját, egyénre szabott mediációs módszert dolgoztam ki. A családmediáció legalapvetőbb célja a megoldhatatlannak tűnő konfliktusok során az egyének biológiai/pszichológiai szükségleteinek kielégítése. A mediáció hozzásegíti az egyéneket ezek felismeréséhez, a családban betöltendő helyük megtalálásához, saját erőforrásaik feltárásához és így konfliktusaik megoldásához.
Eddigi tevékenységeim és saját életem megoldott problémái is segítettek munkámban.

Molnár-Nagy Klára
tanító, francia tanár és nyelvi coach

székhely: Brüsszel 

email: molnar.klara@gmail.com

mobil: 0032-475-660137
 

Végzettség, szaktudás: Általános iskolai tanító és francia nyelvoktató tanító, francia nyelv- és irodalom szakos bölcsész tanár, « Appreciative Inquiry » és « The People Capability Maturity Model® » módszerekre szakosodott coach, nyelvi coach

Tevékenységi kör: francia nyelv oktatása gyermekeknek és felnőtteknek, nyelvi coaching. A Studio Positiv’On fejlesztőközpont vezetése

Munka nyelve: magyar, francia, angol, német
Bemutatkozás: A tanítványközpontú oktatás és az aktív pedagógiák elkötelezett híve vagyok. Egyéni és csoportos foglalkozásokat, tanfolyamokat, táborokat szervezek minden korosztálynak. Az idegennyelvi önbizalom fejlesztése és a pozitív megközelítés a fő eszközeim. A Studio Positiv’On központot vezetem. Fő célunk, hogy a szabadidő hasznos eltöltésén túl ember- és kommunikáció- központú tevékenységünkkel a Belgiumban élő magyar közösséget sokoldalúan segítsük. 

20220925_120438.png
Viszló Sára

szociálpedagógus, szociális munkás, videotréner

székhely: Gent

email: tavlat.info@icloud.com

mobil: 0032 493 19 07 79

websitewww.tavlat.be

Végzettség, szaktudás: szociálpedagógus, szociális munkás, videotréner

Tevékenységi kör: családgondozó, kommunnikáció- és kapcsolatfejlesztô

Munka nyelv: magyar, holland, angol

Bemutatkozás:Mindig foglalkoztatott a szociálpszichológia és a személyiségpszichológia. Gyermekvédelmi tanulmányaimat önkéntesmunkával egészítettem ki halmozottan hátrányos helyzetű családokkal foglalkozó szervezeteknél.

Családgondozóként a Családok Átmeneti Otthona szolgáltatás keretein belül dolgoztam. Tapasztalataim azt mutatták, hogy gyerekek jóléte az ôket körül vevô felnôttek jólététôl függ. Így hivatásommá vált a szülôk támogatása.

Jelenleg Videotréninggel foglalkozom. Kommunikáció- és kapcsolatfejlesztés, ami segít megérteni a visszatérô nehézségeket és elakadásokat a gyermeknevelésben. A videotréning során megtanulunk a problémáinkra más szemmel nézni. Videofelvétellel tesszük képpelfoghatóvá a változás folyamatát és azt a tudás, ami ott lakozik bennünk. A tréning során önmagunk, partnerünk és gyermekünk erôforrásaiból kovácsolunk olyan tudást, ami elkísér bennünket más helyzetekben, felmerülö nehézségek megoldásában is. 

A videotréning egy élményalapú és gyakorlatorientált módszer, ami edzi a szemet, a látást. Abban segít minket, hogy tudatosan tudjunk kapcsolódni önmagunkkal és másokkal.

Pozitív megközelítéssel, a hatékony irányváltásért! 

Szülôknek  ajánljuk, akik 0-12 éves gyermeket/gyermekeket nevelnek és elakadást tapasztalnak az együttmûkôdés, nevelés során.

Kérések, Együttmûkôdés gondot okoz:

Cipôkötés, Tanulás, Hozzátáplálás, Rendrakás, Lefekvés, Gyermekek közötti Vitak, Túlmozgékonyság, Szeparációs szorongás, Agresszív viselkedés, állandó a Veszekedés a családban, Iskolaváltás, iskolai problémák, Krónikus beteg vagy sérült gyermek gondozása, Alvási nehézségek

Családba való beilleszkedés: 

Örökbefogadás, Nevelôszülôség, Mozaikcsalád alapítás

Bármilyen más egyéni szituációban, ami megnehezíti a mindennapok gördülékenységét. 

Be open and Let's have fun together! To gather AhaExperiences!

Ritter Andrea, PhD.

klinikai szakpszichológus

székhely: BudapestBrüsszel 

email: dr.ritter.andrea@gmail.com

mobil: 0036203124371

websitewww.valtozasrendelo.hu

Végzettség, szaktudás: mérnök, klinikai szakpszichológus, elméleti pszichoanalízis doktori fokozat

Tevékenységi kör:  pszichoanalitikus, fókuszorientált tanácsadás, hosszabb önismereti terápia, pár- és családterápiás konzultáció.  

Munka nyelve: magyar

Munkamód: skype terápia és a személyes találkozás váltakozása
Bemutatkozás: Közel 3 évtizedes klinikai tapasztalatom van a pszichés problémák klinikai kezelése terén. Pszichoanalitikus képzettséggel és szemlélettel dolgozom, de tapasztalatom van a családterápia, a pszichodráma és a mediáció terén is.  Az utóbbi években nagy gyakorlatot szereztem a skype-on történő pszichológiai tanácsadásban. 

Fordulhatnak hozzám a mindennapi élettel együtt járó pszichés problémákkal: depresszió, pánik, szorongás, teljesítménygátlás, identitás krízisek, felnőtté válás. Interkulturális kérdések feldolgozása, a generációkon és kultúrákon átívelő családi és kulturális hatások megértése, külföldi élettel és munkavállalással kapcsolatos lelki megakadások, beilleszkedés. Speciális területem ezen felül a különböző szexuális identitással (LMBTQ) együtt járó pszichológiai helyzetek feloldása, identitás felvállalás, coming out krízis, családi konzultáció saját módszer segítségével, azonos nemű párkapcsolati konzultáció, társadalmi diszkriminációból eredő pszichés gátlások.

DSC2019xs.jpg
Bence Judit

Gestalt terapeuta, vezetői coach, szervezetfejlesztő tanácsadó​

székhely: Brüsszel​

email: juditbence@hotmail.com

mobil:  +32-470-44-26-40

Web: www.bencejudit.hu

Végzettség, szaktudás: Gestalt terapeuta, vezetői coach, szervezetfejlesztő tanácsadó

Tevékenységi kör: önismereti kérdések, életvezetési elakadások, szorongàs és aggodalom kezelése, szakmai válság, munkahelyi nehézségek és dilemmák, munkahelyi kapcsolati kérdések

Munka nyelv: magyar, angol

Bemutatkozás: 

A tudatosság fejlesztése, önmagunk jobb megismerése és elfogadása adja a fejlődéshez, változáshoz szükséges energiát. 

2005 óta alkalmazom a Gestalt megközelítést különböző helyzetekben és szerepekben: hazai és nemzetközi szervezeti kontextusban, változási projektekben szervezetfejlesztőként, vezetőkkel dolgozva coachként, valamint egyéni terápiás munkában és szupervízióban.

Őszinte kíváncsisággal és ítéletmentesen fordulok mindenféle magánéleti és vezetői dilemma és elakadás felé. A közös munka során együtt térképezzük fel a jelenlegi helyzetet, igényeket, érzéseket, gondolatokat és testi érzeteket, melyhez felhasználjuk az Itt és most-ban megélt tapasztalatokat. Szándékom, hogy az így megélt tudatosítás újfajta felismerésekre és lehetőségekre világítson rá, támogatva a teljesebb, bátrabb, önazonosabb élet kialakítását.

Szociális és családsegítő szakemberek

Volszky-Kovács Ágota

bölcsődei gondozó, angol szakos tanár

székhely: Brüsszel (és környéke)

email: volszkykovacsagota@gmail.com

mobil: 0032-485-805-466

Végzettség, szaktudás: angol szakos nyelvtanár, csecsemő- és kisgyermeknevelő, bölcsődei gondozónő
Tevékenységi kör: angol nyelvtanítás középiskolások és felnőttek részére (Business English, Business Correspondence), játékos angol gyermekeknek (Super Simple Learning), csecsemőgondozás, kisgyermeknevelés - tanácsadás
Munka nyelve: magyar, angol
Bemutatkozás: 
A Debreceni Egyetem angol bölcsész szakán szereztem tanári végzettségemet. Egy évtizedet oktattam egy gimnáziumban, majd szakközépiskolában, ahol sikeresen készítettem fel diákjaimat az érettségire, illetve a nyelvvizsgákra. Első gyermekem születését követően kezdett foglalkoztatni a csecsemő- és kisgyermekkor lélektana, a csecsemők és kisgyermekek fejlődése és gondozása.  A mindennapok gyakorlata mellett az elméleti és pszichológiai képzést a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési- és Felnőttképzési Karán szereztem. Többek között bölcsődékben és egy Montessori kétnyelvű óvodában szereztem szakmai gyakorlatot e téren.

bottom of page