top of page
Sebes Anna

​családmediátor, szociológus

székhely: Brüsszel

email: annasebes@skynet.be

telefon: 0032-2-332-1625

mobil: 0032-485-321-402

web: www.annasebes.com

Végzettség, szaktudás: szociológus, mediátor
Tevékenységi kör: családmediáció
Munka nyelve: magyar, francia, német, angol
Bemutatkozás: Egy családszociológiai kutatás eredményeként saját, egyénre szabott mediációs módszert dolgoztam ki. A családmediáció legalapvetőbb célja a megoldhatatlannak tűnő konfliktusok során az egyének biológiai/pszichológiai szükségleteinek kielégítése. A mediáció hozzásegíti az egyéneket ezek felismeréséhez, a családban betöltendő helyük megtalálásához, saját erőforrásaik feltárásához és így konfliktusaik megoldásához.
Eddigi tevékenységeim és saját életem megoldott problémái is segítettek munkámban.

Molnár-Nagy Klára
tanító, francia tanár és nyelvi coach

székhely: Brüsszel 

email: molnar.klara@gmail.com

mobil: 0032-475-660137
 

Végzettség, szaktudás: Általános iskolai tanító és francia nyelvoktató tanító, francia nyelv- és irodalom szakos bölcsész tanár, « Appreciative Inquiry » és « The People Capability Maturity Model® » módszerekre szakosodott coach, nyelvi coach

Tevékenységi kör: francia nyelv oktatása gyermekeknek és felnőtteknek, nyelvi coaching. A Studio Positiv’On fejlesztőközpont vezetése

Munka nyelve: magyar, francia, angol, német
Bemutatkozás: A tanítványközpontú oktatás és az aktív pedagógiák elkötelezett híve vagyok. Egyéni és csoportos foglalkozásokat, tanfolyamokat, táborokat szervezek minden korosztálynak. Az idegennyelvi önbizalom fejlesztése és a pozitív megközelítés a fő eszközeim. A Studio Positiv’On központot vezetem. Fő célunk, hogy a szabadidő hasznos eltöltésén túl ember- és kommunikáció- központú tevékenységünkkel a Belgiumban élő magyar közösséget sokoldalúan segítsük. 

Ritter Andrea, PhD.

klinikai szakpszichológus

székhely: BudapestBrüsszel 

email: dr.ritter.andrea@gmail.com

mobil: 0036203124371

websitewww.valtozasrendelo.hu

Végzettség, szaktudás: mérnök, klinikai szakpszichológus, elméleti pszichoanalízis doktori fokozat

Tevékenységi kör:  pszichoanalitikus, fókuszorientált tanácsadás, hosszabb önismereti terápia, pár- és családterápiás konzultáció.  

Munka nyelve: magyar

Munkamód: skype terápia és a személyes találkozás váltakozása
Bemutatkozás: Közel 3 évtizedes klinikai tapasztalatom van a pszichés problémák klinikai kezelése terén. Pszichoanalitikus képzettséggel és szemlélettel dolgozom, de tapasztalatom van a családterápia, a pszichodráma és a mediáció terén is.  Az utóbbi években nagy gyakorlatot szereztem a skype-on történő pszichológiai tanácsadásban. 

Fordulhatnak hozzám a mindennapi élettel együtt járó pszichés problémákkal: depresszió, pánik, szorongás, teljesítménygátlás, identitás krízisek, felnőtté válás. Interkulturális kérdések feldolgozása, a generációkon és kultúrákon átívelő családi és kulturális hatások megértése, külföldi élettel és munkavállalással kapcsolatos lelki megakadások, beilleszkedés. Speciális területem ezen felül a különböző szexuális identitással (LMBTQ) együtt járó pszichológiai helyzetek feloldása, identitás felvállalás, coming out krízis, családi konzultáció saját módszer segítségével, azonos nemű párkapcsolati konzultáció, társadalmi diszkriminációból eredő pszichés gátlások.

Szociális és családsegítő szakemberek

Volszky-Kovács Ágota

bölcsődei gondozó, angol szakos tanár

székhely: Brüsszel (és környéke)

email: volszkykovacsagota@gmail.com

mobil: 0032-485-805-466

Végzettség, szaktudás: angol szakos nyelvtanár, csecsemő- és kisgyermeknevelő, bölcsődei gondozónő
Tevékenységi kör: angol nyelvtanítás középiskolások és felnőttek részére (Business English, Business Correspondence), játékos angol gyermekeknek (Super Simple Learning), csecsemőgondozás, kisgyermeknevelés - tanácsadás
Munka nyelve: magyar, angol
Bemutatkozás: 
A Debreceni Egyetem angol bölcsész szakán szereztem tanári végzettségemet. Egy évtizedet oktattam egy gimnáziumban, majd szakközépiskolában, ahol sikeresen készítettem fel diákjaimat az érettségire, illetve a nyelvvizsgákra. Első gyermekem születését követően kezdett foglalkoztatni a csecsemő- és kisgyermekkor lélektana, a csecsemők és kisgyermekek fejlődése és gondozása.  A mindennapok gyakorlata mellett az elméleti és pszichológiai képzést a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési- és Felnőttképzési Karán szereztem. Többek között bölcsődékben és egy Montessori kétnyelvű óvodában szereztem szakmai gyakorlatot e téren.

bottom of page